Hogyan határozzák meg az ezüstkolloid teljes ezüst koncentrációját? Hogyan határozzák meg az ezüstkolloid ezüstrészecskék koncentrációját? Itt ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kaphatsz választ.

Hogyan határozzák meg az ezüstkolloid teljes ezüstkoncentrációját?

A teljes ezüsttartalom, amit ezüstkoncentrációnak is neveznek az ezüstkolloid esetében, az összes, részecskékben jelenlévő ezüst mennyiségét jelöli, valamint az ezüstkötésekben lévő ezüst tartalmát.

Hogyan határozzák meg az ezüstkolloid ezüstion koncentrációját?

Az atomelmerüléses módszerrel mért ezüstion koncentráció megköveteli a részecskék centrifugációval történő előzetes eltávolítását, hogy csak az ionok maradjanak. Erre egy másik módszer lehet egy ionkiválasztó elektróda, ami képes megkülönböztetni az ionokat és csak az ezüstionokat kötésbe hozni.

Hogyan határozzák meg az ezüstkolloid ezüstrészecskék koncentrációját?

Az ezüstrészecskék koncentrációját az ezüstkolloid esetében az ionkoncentráció teljes ezüstkoncentrációból való kivonásával határozzák meg.

Milyen %-os arányban van jelen az ezüstkoncentráció az ezüstionban?

Ez az adat lényegesen eltérhet a különböző előállítók miatt és az általuk használt módszer miatt. A legtöbb termék nagyobb százalékban ezüstion (75-99%).

Mi az a maximális ezüstion koncentráció, amelyet még a tiszta víz kötésben tud tartani?

Ha nincs más anion jelen, az ezüstionok maximális koncentrációja, amit a tiszta víz még fenn tud tartani szobahőmérsékleten, az 13,3 ppm. A gyakorlatban van egy kis CO2 tartalma a víznek, mi kénytelenül is további anionokat bocsát ki.

Egyesülhetnek az ionok úgy, hogy fémes ezüstrészecskét alkossanak?

Egy telítetlen kötésben az ionok szétszóródnak és különálló lényegűekké válnak. Azonban, egy telített kötésben az ionok nagy fém ezüstrészecske-pelyheket alkotnak ahogy a kötés kihűl. Ezek a pelyhek általában laposak, és egészen nagyra képesek megnőni, 0,100 incs diaméterenként, majd lesüllyednek az aljzatra. Egy telített kötésben az ezüstionok felvesznek egy elektront egy aniontól és fémes ezüstté válnak. Amikor az ezüstion a telített kötés kihűlése közben kap egy elektront egy aniontól, így az ion ezüstatommá alakul át. Az ezüstatomoknak nincs ionos töltésük, tehát csupán a van der Waals vonzáserő miatt tartanak össze, és fémezüst részecskékké növik ki magukat. Az anionok egy ezüstionos kötésben karbonok és hidroxidok. Ha az elektront adó anion éppen egy karbon, akkor karbonsav jön létre, ami csökkenti a pH értéket a kötésben.

Mi történik az ezüstionos kötéssel, amikor a víz elpárolog?

Az ezüstionos kötés nem létezik víz nélkül, tehát ha a víz elpárolog, az ezüstionok egyesülnek egy közelben lévő anionnal. A jelenlévő anionok egy ezüstionos kötésben a karbon és a hidroxid. Az egyesülések miatt ezüsthidroxid és ezüstkarbonát jön létre. Az ezüsthidroxid nem stabil, lecsökkenti az ezüstöt oxiddá és hidrogénné. Az ezüstkarbonát ezüstoxidra és karbonoxidra csökken. A végső egyesülés, ami megmarad, az az ezüstoxid.

Mi az ezüstkötés?

Egy ezüstkötés ezüstionokat tartalmaz valamilyen oldószerben. Ez az oldószer általában víz. Egy kötés, ami csak ezüstionokat tartalmaz és nincs benne ezüstrészecske, az az ezüstkötés.

Hogyan maradnak az ezüstkolloid részecskék szuszpenzióban, és miért nem süllyednek le az oldószer aljára?

A nanométer méretű ezüstrészecskék egy elektromos töltéssel rendelkeznek, ez eredményez a részecskéknek egy taszító tulajdonságot, ami miatt szuszpenzióban maradnak a kötés alatt. Ezt a töltést nulla potenciálisnak nevezik, ami negatív.

Az ezüstrészecskék egyedüli ezüstatomokból állnak?

Egy egyedüli ezüstatom atomméretű fém ezüst részecske. Ez a legkisebb ezüstméret ami létezik. Egy egyedüli ezüstatom diamétere 0,288 nm. Bár ez elvileg lehetséges, hogy egy fém ezüst részecske egyetlen atomból álljon, a gyakorlatban a részecskék jóval nagyobbak, és több atomot tartalmaznak. Csak referenciaképpen, egy részecske 1 nanométer és 31 ezüstatomot tartalmaz diaméterben, és egy 5nm diaméter részecske 3900 atomot tartalmaz, egy 20 nm-es részecske pedig kb. 250,000 ezüstatomot.

Az egyedi fémezüst atomok más ezüstatomokkal a van der Waals erővel tartanak össze, ami azt eredményezi, hogy az atomok részecskékké alakulnak. Mivel az egyedüli atomok nem rendelkeznek semmilyen erővel, semmi nem akadályozhatja meg, hogy a fent említett erő hatására nagyobb részecskékké kötődjenek. A nagyobb részecskék egy dupla elektromos ionréteget hoznak létre, mely körbeveszi a részecskét. Ez a jelenség a nulla potenciális. A nulla potenciális töltés negatív és egy olyan erőt hoz létre, ami taszítja a részecskéket egymástól. Mindaddig, amíg a nulla potenciális magnitúdója képes előállítani ezt a taszító erőt, a részecskék szuszpenzióban maradnak.

Ezüstkollid infomrációk és tudástár

Olvasson információka és érdekességeket az ezüstkolloidról.
Ezüstkolloid információk és Tudástár