hello world!

Mitől függ, az ezüstkolloid hatékonysága?

A kolloidok világában a részecskefelszín az ezüstkolloidnak azon tulajdonsága, ami azt a képességet határozza meg, hogy közvetlen hatással van saját környezetére. Ezáltal a szakértők az ezüstkolloid hatékonyságát a részecske felszínnek tulajdonítják. Minél nagyobb a részecske felszíni területe, annál hatékonyabb az ezüstkolloid.

A részecske felszín, egy milliliter kolloid összes részecskéjének a teljes felszíni területének négyzetcentiméterben meghatározott értéke. A kémiában, egy kémiai anyag azon képessége, hogy mennyire tud kölcsönhatásba kerülni egy másik kémiai anyaggal azonos környezetben, a kémiai anyagok felszíni területétől függ. Más szóval, a reakcióképesség egyenes arányosságban növekszik a felszíni terület növekedésével. Egy nagyobb részecske felszín növekedése növeli a kolloid reakcióképességét is.

Gibbs professzor a következőket írja a „Silver Colloids” című könyvében: „A részecskék mérete az ezüstkolloid szuszpenziókban, amit egészségünk érdekében használunk, rendkívül fontos. A részecske-méret szabályozza a felszíni területet, ezáltal az ezüstkolloid szuszpenzió hatékonyságát is.”

Ezüstkolloid és a részecskefelszín

Ebből az következik, hogy a részecske felszín az egyetlen fontos tulajdonsága az ezüstkolloidnak. Eléggé gyakori a nem hozzáértő olvasók körében, hogy azt hiszik, az ezüst koncentráció a legfontosabb tulajdonság. Sok cég úgy reklámozza az ezüst protein típusú termékeket, hogy magas tartalmú ezüst koncentrációjuk van, és a magas koncentráció nagyobb hatékonyságot biztosít, ami persze nem igaz.

Az ezüstkolloid részecske felszíni területe úgy növekszik, ahogyan a fém részecskék koncentrációja növekszik. Azok a kolloidok, amik a legnagyobb százalékban tartalmaznak fémrészecskét nanorészecske formájában, a legnagyobb részecske felszínnel rendelkeznek. Ezáltal a kolloidok, amik leginkább ion ezüstök, alacsony részecske felszíni területük van, ugyanis a legtöbb fémtartalom, amik fémionok formájában jelennek meg, nem nanorészecskék.

Az ezüstkolloid részecske felszíni terület úgy növekszik, ahogyan a részecske-méret csökken. A legnagyobb részecske felszíni területet úgy lehet elérni, ha nagy koncentrációjú nanométer vagy subnanométer méretű részecskék vannak.

Ezt tekintik a legideálisabb eredménynek, ugyanakkor ezt nagyon nehéz elérni. Azok a kolloidok, amiknek magas koncentrációjú nagy részecskéi vannak olyanok, amelyek az ezüst protein termékekben is megtalálhatóak, alacsony részecske felszíni területtel rendelkeznek.

A „felszíni terület aránya a tömegre” egy olyan kifejezés, amit arra használnak, hogy egy adott tömegű ezüst (koncentráció) mennyire hatásosan képes részecske felszíni területet biztosítani. Ezt az arányt úgy tudjuk kiszámolni, hogy elosztjuk a részecske felszíni területet (négyzetcentiméter) a tömeggel (mg/L).

Minél magasabb ez az érték, annál hatásosabban van felhasználva az ezüst, hogy növelje az  ezüstkolloid részecske felszíni területét (hatékonyságát).

Ezüstkollid infomrációk és tudástár

Olvasson információka és érdekességeket az ezüstkolloidról.
Ezüstkolloid információk és Tudástár