Új Magyarország Fejlesztési Terv

Projekt címe:
Ezüst kolloid étrendkiegészítő termékcsalád gyártás és minősítés technológiájának fejlesztése, minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása K+F tevékenység segítségével a Dr. Juice Co. Kft.-nél

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Dr. Juice Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
Infóvonal: +36/40-200-925 (H-P: 8-16 h)
E-mail: info@drjuice.info

Projekt leírása:
A projekt célja egy étrendkiegészítő termékcsalád tagjaiként az alábbi nemes-, és színesfémeket tartalmazó kolloid oldatok létrehozása:

I.) Ezüst kolloid:

1.) A projekt során új technológia kerül kidolgozásra, amellyel az ezüstkolloid kihozatal az ultrahangos kezelés hatásosságának eredményeként az eddig alkalmazott technológiákhoz képest jelentősen nagyobb.

2.) Az alkalmazott technológiától függetlenül előállításra kerül olyan stabil kolloid oldat sorozat, amelyben a diszpergált anyag koncentrációja a fizikai-kémiai törvények által megengedett legszélesebb tartományba esik, így biztosítva, hogy az alkalmazott dózis egyszerűen változtatható legyen.

3.) A létrehozott prototípus család harmadik tagja azzal jellemezhető, hogy a kolloid oldat különféle vitaminokat, illetve azok prekurzorait tartalmazza. Így a termékek ezen csoportja, vitamintartalmának köszönhetően jelentősen hatékonyabb.

II.) Arany kolloid:
Az arany nano-részecskéket tartalmazó kolloid oldat képezi még a projekt prototípus jellegű termékét.

A részecskeméret ebben az esetben is 2 - 10 nm közötti érték. Tervezzük ezt a részecskeméret tartományt kettő (2-5 nm és 5-10 nm), esetleg három részre osztani, hogy kiszélesíthessük az alkalmazási területet.

III.) Réz kolloid:
Olyan 2 - 10 nm átmérő közé eső réz részecskéket tartalmazó kolloid oldat, amely a környezet általános hőmérséklete közelében relatíve széles hőmérséklet-tartományban stabil, azaz hosszabb ideig eltartható és alkalmazható. Az alkalmazás lehetőségeit a projekt keretében teljeskörűen kidolgozzuk.

A projekt során az alkalmazott kutatás keretén belül vizsgálat tárgyát képezi a cégünknél jelenleg alkalmazott elektrolízises eljárás. A kutatási tevékenység célja annak meghatározása, hogy milyen szintézis paraméterek a meghatározóak egy standard, az alkalmazhatóság szempontjából optimális paraméterekkel rendelkező ezüst-, és egyéb fém-kolloid oldatok előállításához. Ehhez vizsgálni szükséges a víztisztaság, a hőmérséklet szerepét, az elektrolízis energiájának, idejének hatását, az egységnyi anyag előállításhoz szükséges energia mennyiségét és meg kell határozni az elektrolitikus módszer hatékonyságát. Vizsgálat tárgyát képezni továbbá, hogy milyen egyéb szintézis utak lehetségesek. Ezen belül kiemelt szerep jut az ultrahangos berendezés segítségével előállított nanoezüst részecskéknek.

A projekt egyik legfontosabb célja egy nagyobb hatékonyságú, állandóbb minőséget ( 1-10nm közötti szemcsenagyságot) előállítani képes ultrahangos rendszer előállítása. A forgalmazás megfelelő szintre történő emeléséhez az egyik legfontosabb feltétel az állandó jó minőségű termék gyártási technológiájának kidolgozása és minőségbiztosítási rendszerének kialakítása.

A termékek piacának bővítése érdekében külföldi forgalmazásra vonatkozó megállapodásokat kötöttünk. A fent említett fém kolloid oldatokat az ezüst kolloid esetében jelenleg is alkalmazott, illetve ahhoz megjelenésében hasonló csomagolásban kívánjuk forgalomba hozni. Új kiszerelési lehetőségeket, pl. kenőcs formában (külsőleg alkalmazandó) is vizsgálni fogunk a projekt során.

A sikeres termékskála kialakítását követően a csomagolási technológiát is korszerűsíteni szükséges.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás a projekthez: 155 168 712.- HUF

A támogatás aránya: 66 %

Közreműködő Szervezet:
MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
e-mailes ügyfélszolgálat: info@magzrt.hu
telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200-617; fax: 06 1 465 8503
MAG Zrt. honlap: http://magzrt.hu/

Egyéb információk:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - NFÜ
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infóvonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu

Ezüstkollid infomrációk és tudástár

Olvasson információka és érdekességeket az ezüstkolloidról.
Ezüstkolloid információk és Tudástár